Сейчас 55 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

ЛАСКАВО ПРОСИМО НА САЙТ ОСВІТНОГО ЦЕНТРУ "ДИСКАВЕРІ"!

Дорогі жителі Сумського регіону!
Запрошую Вас та Ваших дітей на навчання
до освітнього центру «ДИСКАВЕРІ».

Карамишева Валентина Михайлівна

В цьому році нашому центру виповнилось 17 років. «ДІСКАВЕРІ» сьогодні – це освітній центр, який постійно розвивається і згідно вимог і тенденцій на сучасному ринку праці розвивається та відкриває нові найпопулярніші напрямки курсового навчання дітей і дорослих.

Наш освітній центр має назву ДІСКАВЕРІ, і ця назва не є якоюсь простою чи банальною випадковістю. Справа в тому, що є таке гарне англійське слово «DISCOVERY», яке у перекладі на українську мову означає «ВІДКРИТТЯ». 17 років по тому, обравши ім’я "ДІСКАВЕРІ" своєму центру, я мала сподівання, що саме така назва цього центру відповідає тій місії, яку він буде виконувати: кожному учню або учениці, які будуть у нас навчатись, наш центр допоможе відкрити та розвинути їхні нереалізовані таланти та отримати ще одну можливість бути затребуваним у будь-де та у будь-якій життєвій ситуації.

На протязі вже 17 років, навчаючи студентів, ми також, як і вони, робили для себеприємні відкриття. Як виявлялося, наші учні навіть не знали, скільки в них було приховано талантів, здібностей та можливостей реалізувати себе у своєму житті та про які вони так би і не знали, якби не прийшли до нас навчатись.

Кожному, хто обере будь-який курс в «ДІСКАВЕРІ», варто знати, що це не просто «курси», або Ваше хобі, а той маленький відрізок Вашого життєвого шляху з новими знаннями та практичним досвідом, який подарує Вам можливість додаткового заробітку або працевлаштування. Ви завжди будете затребувані, корисні, популярні та оточені вдячними людьми, що і є найціннішою винагородою за набуті нові знання та уміння.

 

Бажаю Вам вдалого вибору!

З повагою та любов'ю, керівник курсів
Карамишева Валентина Михайлівна

Учебное пособие для студентов факультетов ветеринарной медицины с углубленным изучением английского языка

. Раздел Посібники . Просмотров: 7425

Пропонований посібник призначений для студентів старших курсів факультетів ветеринарної медицини і відповідає вимогам навчальної програми з дисципліни "Англійська мова поглибленого вивчення". Посібник відбиває ту частину програми, у якій указується на необхідність якісно нового підходу до мовної підготовки майбутніх фахівців сільського господарства та ветеринарної медицини, а саме: підвищення мотивації професійної потреби студента стати висококваліфікованим фахівцем, з умінням спілкуватися англійською мовою та здобувати інформацію з новітньої зарубіжної літератури за фахом.

В посібнику подані оригінальні наукові матеріали для читання описового та проблемного характеру з мікробіології, вірусології та основ тваринництва і зоогігієни, які вилучені з періодичних видань англійською мовою, енциклопедичних словників та довідників.

Посібник складається з 7 розділів, кожен з яких включає основний текст та систему вправ. Розділи мають єдину структуру. Система вправ покликана забезпечити: 1) набуття практичного досвіду самостійного читання літератури за фахом англійською мовою; 2) уміння знаходити необхідну інформацію згідно з професійними потребами; 3) контроль розуміння прочитаного; 4) запам'ятовування і часткова активізація лексичних одиниць у текстовому і концептуальному значенні; 5) уміння передати прочитану інформацію в усній або письмовій формі, в формі англо-українського чи українсько-англійського перекладу, анотації, доповіді, реферату; 7) вивчення особливостей наукового стилю англійської мови та фахової термінологічної лексики. 8) уміння вести бесіду-дискусію. Поряд з вищезазначеними завданнями, що мають вирішуватись, робота з матеріалами посібника служить також реалізації й іншої мети __ надати можливість майбутньому фахівцю ветеринарної медицини розвинути та удосконалити навичку спонтанного мовлення, яка є необхідною умовою успішної реалізації як фахового, так і громадянського статусу студента під час виробничої практики за кордоном.

Кожен розділ включає основний текст, який висвітлює проблему в цілому. Цей текст розбитий на параграфи, які пронумеровані. Це сприяє ефективному розвитку навички аналітичного читання і полегшує наступну роботу над текстом. Наступні чотири тексти дають додаткову інформацію з основної проблеми, мають передтекстові завдання і розраховані на самостійне опрацювання. Як самі тексти, так і завдання до них розглядаються як вправи. У кожнім розділі їх п'ятнадцять. До деяких найскладніших вправ, які позначені знаком (*), у кінці посібника подано ключі, які можуть бути використані студентом для самоконтролю. В кінці посібника наведена індексація фахових термінів, яка також має на меті допомогти студенту під час самостійної роботи з матеріалами. На заключному, третьому, етапі розділу студент має нагоду удосконалити свої мовленнєві навички під час підготовки рефератів та доповідей. Підсумком самостійної роботи студента є апробація опрацьованого матеріалу в аудиторній роботі дискусійного клубу. У кінці посібника наданий додатковий матеріал для індивідуального читання з метою збагачення можливостей студента підготувати більш цікаву доповідь.

Цей посібник можна також рекомендувати студентам зооінженерних факультетів, слухачам магістратури та аспірантам відповідного фаху з метою удосконалення навичок роботи з фаховою літературою в підготовці до складання магістерського та кандидатського іспитів з англійської мови.

Учебное пособие для студентов факультетов ветеринарной медицины с углубленным изучением английского языка

Для більш детального ознайомлення пропонуємо скачати і переглянути зміст, 1 розділ і список використаної літератури:

Зміст підручника

Перший розділ

Список літератури

курси Перукар універсал базовий за 20 днів

Майстер-клас Курси Кондитер Виготовлення та декорування Тортів

Запрошення до навчання Крій та шиття одягу: базові креслення, моделювання
в Школі швейної майстерності Ірини Городецької

курси бухгалтерські

Набір в групу Курси Манікюр, педикюр, нарощування нігтів